Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úspechy

 

 

ÚSPECHY:

 • Školský rok 2009/2010:  Paulína Nedelková, Kristína Lauková, 2. miesto v krajskom kole v odbore Zdravotníctvo, postup do celoslovenského kola
 • Školský rok 2010/2011: Zuzana Hanusová, 1. miesto v celoslovenskom kole SOČ v odbore Biológia, účasť na medzinárodnej prehliadke prác ESI ( EXPO SCIENCES INTERNATIONAL )
 • Školský rok 2011/2012: Andrea Tóthová, 2. miesto v krajskom kole v odbore Biológia, postup do celoslovenského kola
 •  Monika Mesárošová, 1. miesto v krajskom kole v odbore Zdravotníctvo, postup do celoslovenského kola
 • Richard Sládeček, Anton Kocour, 2. miesto v krajskom kole v odbore Geovedy, 5. miesto v celoslovenskom kole
 • Školský rok 2012/2013: Martin Sedlák, 1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole v odbore Biológia
 • Lucia Ďurfinová, Katarína Ščasná 3. miesto v krajskom kole v odbore Chémia, potravinárstvo
 • Natália Hašpicová, Monika Cifrová 6. miesto v krajskom kole v odbore Biológia
 • Školský rok 2013/2014: Sára Švecová, 1. miesto v krajskom kole v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia
 • Peter Páleník, 1. miesto v krajskom kole v odbore Matematika, fyzika
 • Michal Tomáš Buday, 2. miesto v krajskom kole v odbore Matematika, fyzika
 • Školský rok 2014/2015: Emanuel Bezányi, 1. miesto v krajskom kole v odbore Matematika, fyzikaúčasť na celoslovenskom kole.
 • Natália Částová, 1. miesto v krajskom kole v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba, účasť na celoslovenskom kole.
 •  Školský rok 2015/2016:

1. miesto v krajskom kole Samuel Beresecký z III.C v odbore 13 História, filozofia, právne vedy, postup do celoslovenského kola

 2miesto v krajskom kole Kristína Mandíková z III.C v odbore 04 Biológia, postup do celoslovenského kola

2. miesto v krajskom kole Barbora Mihalková z III.A v odbore 02 Matematika, fyzika, postup do celoslovenského kola

3. miesto v krajskom kole Andrej Miček III.C v odbore  05 Životné prostredie, geografia, geológia

3. miesto v krajskom kole Adriana Plevková III.C v odbore 06 Zdravotníctvo, farmakológia

3. miesto v krajskom kole Sabína Čampaiová III.C v odbore 02 Matematika, fyzika

3. miesto v krajskom kole Peter Ferenczy III.A v odbore 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

3.  miesto v krajskom kole Liliana Stesňáková III.C v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

 Školský rok 2016/2017

Piaristi dobili krajské kolo 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

Dňa 4. apríla sa v priestoroch Obchodnej akadémie, Bolečkova2, Nitra a v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Nitre uskutočnilo krajské kolo 39. ročníka SOČ. Našich 23 žiakov úspešne obhájilo svoje práce a 8 prác postupuje do celoslovenského kola SOČ. Piaristi vo svojom jubilejnom 400. roku založenia rehole zvíťazili v 6. odboroch SOČ.

Tu sú mená našich úspešných a talentovaných žiakov a odbory, v ktorých súťažili:

1.     miesto: Pavel Kuna (III.C) s prácou Cigáni – sociálna fotografia. Odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Postup do celoslovenského kola.

2.     miesto: Viktória Šinkorová (III.A) s prácou Vplyv hudby na študentov stredných škôl, muzikoterapia. Odbor 01 Problematika voľného času. Postup do celoslovenského kola.

1.     miesto: Michaela Žebyová (III.A) s prácou Ornitologický výskum vtáctva v okolí školy. Odbor 04 Biológia. Postup do celoslovenského kola.

2.     miesto: Lenka Tomovičová (III.C) s prácou Mapovanie výskytu liečivých a chránených rastlín v lokalite nitrianska Kalvária. Odbor 04 Biológia. Postup do celoslovenského kola.

1.     miesto: Marek Lehocký (III.B) s prácou Využitie plazmy na modifikáciu povrchov. Odbor 02 Matematika, fyzika. Postup do celoslovenského kola.

2.     miesto: Petra Škoricová (septima A) s prácou Sebaklam hazardného hráča a matematika. Odbor 02 Matematika, fyzika. Postup do celoslovenského kola.

1.     miesto: Vanessa Ackermannová (III.B) s prácou Rod Forgách – Gýmeš. Odbor 13 História, filozofia, právne vedy. Postup do celoslovenského kola.

1.     miesto: Richard Tašnádi (septima A) s prácou Marketingová kampaň – Rehoľa Piaristov. Odbor 15 Ekonomika a riadenie. Postup do celoslovenského kola.

               3. miesto: Veronika Klobušická (septima A), Daniel Magula (septima A): Prevencia povodní a sucha na škole – projekt Voda v krajine. Odbor 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo).

            3. miesto: Liliana Zábojníková (III.C): Problematika zubného kazu. Odbor 06 Zdravotníctvo a farmakológia.

Úspech v celoslovenskom kole SOČ, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici v dňoch 26.4. – 28.4. 2017 zaznamenal náš žiak III.B Marek Lehocký v odbore 02 Matematika, fyzika skončil na 3. mieste.

TOPlist