Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Úspechy

 

 

ÚSPECHY:

 • Školský rok 2017/2018

PIARISTI OSLÁVILI ÚSPECHMI NA KRAJSKOM KOLE 40. JUBILEUM SOČ

Dňa 5. apríla 2018 sa naši 15 žiaci zúčastnili obhajob svojich sočiek na krajskom kole 40. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Všetci žiaci úspešne na krajskom kole obhájili svoje práce a 5 prác postupuje do celoslovenského kola SOČ, ktoré sa tento rok uskutoční v priestoroch Žilinskej univerzity v dňoch 24.-27. 4. 2018. Na celoslovenskom kole SOČ našu školu budú reprezentovať žiaci:

V odbore 02 Matematika, fyzika Šimon Krajčír (1. miesto v krajskom kole, 2. miesto v celoslovenskom kole), Jakub Danáč (2. miesto v krajskom kole).

V odbore 04 Biológia Filip Pavlovič (2. miesto v krajskom kole), spoluautorka práce je Darina Sidorová.

V odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava Martin Hajdúšek (2. miesto v krajskom kole).

V odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie Juraj Zalabai (1. miesto v krajskom kole).

Krásne výsledky na krajskom kole dosiahli aj ostatní žiaci: Viktória Olšanská (3. miesto v odbore 04 Biológia), Patrícia Tóthová (6. miesto v odbore 05 Životné prostredie, geografia, geológia), Andrea Antlová, Matúš Toráč, Jakub Brázdil, Hana Mišiaková, Radka Rondová, Martin Dukát, Zuzana Ďurfinová .

Všetkým súťažiacim ďakujeme za krásne výsledky v tomto jubilejnom 40. ročníku SOČ. 

 • Školský rok 2016/2017

Piaristi dobili krajské kolo 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ).

Dňa 4. apríla sa v priestoroch Obchodnej akadémie, Bolečkova2, Nitra a v priestoroch Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Nitre uskutočnilo krajské kolo 39. ročníka SOČ. Našich 23 žiakov úspešne obhájilo svoje práce a 8 prác postupuje do celoslovenského kola SOČ. Piaristi vo svojom jubilejnom 400. roku založenia rehole zvíťazili v 6. odboroch SOČ.

Tu sú mená našich úspešných a talentovaných žiakov a odbory, v ktorých súťažili:

1.     miesto: Pavel Kuna (III.C) s prácou Cigáni – sociálna fotografia. Odbor 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba. Postup do celoslovenského kola.

2.     miesto: Viktória Šinkorová (III.A) s prácou Vplyv hudby na študentov stredných škôl, muzikoterapia. Odbor 01 Problematika voľného času. Postup do celoslovenského kola.

1.     miesto: Michaela Žebyová (III.A) s prácou Ornitologický výskum vtáctva v okolí školy. Odbor 04 Biológia. Postup do celoslovenského kola.

2.     miesto: Lenka Tomovičová (III.C) s prácou Mapovanie výskytu liečivých a chránených rastlín v lokalite nitrianska Kalvária. Odbor 04 Biológia. Postup do celoslovenského kola.

1.     miesto: Marek Lehocký (III.B) s prácou Využitie plazmy na modifikáciu povrchov. Odbor 02 Matematika, fyzika. Postup do celoslovenského kola.

2.     miesto: Petra Škoricová (septima A) s prácou Sebaklam hazardného hráča a matematika. Odbor 02 Matematika, fyzika. Postup do celoslovenského kola.

1.     miesto: Vanessa Ackermannová (III.B) s prácou Rod Forgách – Gýmeš. Odbor 13 História, filozofia, právne vedy. Postup do celoslovenského kola.

1.     miesto: Richard Tašnádi (septima A) s prácou Marketingová kampaň – Rehoľa Piaristov. Odbor 15 Ekonomika a riadenie. Postup do celoslovenského kola.

               3. miesto: Veronika Klobušická (septima A), Daniel Magula (septima A): Prevencia povodní a sucha na škole – projekt Voda v krajine. Odbor 07 Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo).

            3. miesto: Liliana Zábojníková (III.C): Problematika zubného kazu. Odbor 06 Zdravotníctvo a farmakológia.

Úspech v celoslovenskom kole SOČ, ktoré sa konalo v Banskej Bystrici v dňoch 26.4. – 28.4. 2017 zaznamenal náš žiak III.B Marek Lehocký v odbore 02 Matematika, fyzika skončil na 3. mieste.

 

 • Školský rok 2015/2016:

1. miesto v krajskom kole Samuel Beresecký z III.C v odbore 13 História, filozofia, právne vedy, postup do celoslovenského kola

 2miesto v krajskom kole Kristína Mandíková z III.C v odbore 04 Biológia, postup do celoslovenského kola

2. miesto v krajskom kole Barbora Mihalková z III.A v odbore 02 Matematika, fyzika, postup do celoslovenského kola

3. miesto v krajskom kole Andrej Miček III.C v odbore  05 Životné prostredie, geografia, geológia

3. miesto v krajskom kole Adriana Plevková III.C v odbore 06 Zdravotníctvo, farmakológia

3. miesto v krajskom kole Sabína Čampaiová III.C v odbore 02 Matematika, fyzika

3. miesto v krajskom kole Peter Ferenczy III.A v odbore 08 Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia

3.  miesto v krajskom kole Liliana Stesňáková III.C v odbore 17 Pedagogika, psychológia, sociológia

 • Školský rok 2014/2015Emanuel Bezányi, 1. miesto v krajskom kole v odbore Matematika, fyzikaúčasť na celoslovenskom kole.
 • Natália Částová, 1. miesto v krajskom kole v odbore Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba, účasť na celoslovenskom kole.
 • Školský rok 2013/2014Sára Švecová, 1. miesto v krajskom kole v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia
 • Peter Páleník, 1. miesto v krajskom kole v odbore Matematika, fyzika
 • Michal Tomáš Buday, 2. miesto v krajskom kole v odbore Matematika, fyzika
 • Školský rok 2012/2013: Martin Sedlák, 1. miesto v krajskom kole, účasť na celoslovenskom kole v odbore Biológia
 • Lucia Ďurfinová, Katarína Ščasná 3. miesto v krajskom kole v odbore Chémia, potravinárstvo
 • Natália Hašpicová, Monika Cifrová 6. miesto v krajskom kole v odbore Biológia
 •  
 • Školský rok 2011/2012: Andrea Tóthová, 2. miesto v krajskom kole v odbore Biológia, postup do celoslovenského kola
 •  Monika Mesárošová, 1. miesto v krajskom kole v odbore Zdravotníctvo, postup do celoslovenského kola
 • Richard Sládeček, Anton Kocour, 2. miesto v krajskom kole v odbore Geovedy, 5. miesto v celoslovenskom kole
 • Školský rok 2010/2011: Zuzana Hanusová, 1. miesto v celoslovenskom kole SOČ v odbore Biológia, účasť na medzinárodnej prehliadke prác ESI ( EXPO SCIENCES INTERNATIONAL )
 • Školský rok 2009/2010:  Paulína Nedelková, Kristína Lauková, 2. miesto v krajskom kole v odbore Zdravotníctvo, postup do celoslovenského kola

 

TOPlist